A B Ryesgade 72-74

Forside

Referater

Historie

Renovering

Dokumenter

Praktisk


Husorden for andelsforeningen A/B Ryesgade 72-74

Opgange

Trappeopgange skal holdes fri for genstande i henhold til brandmyndighedernes krav. Ophold på indendørs fællesarealer skal ske uden gene for øvrige beboere. Rygning og støjende leg må ikke finde sted på indendørs fællesarealer.
Hoveddøre, døre til bagtrapper, cykelrummet, kælder og loft skal altid være låst, og må kun undtagelsesvis og i meget kort tid være uaflåste.

Kælder, loft og cykelrum

Det er tilladt at henstille personlige ejendele mærket med navn og husnummer i det store kælderrum ud mod Ryesgade. Værkstedet kan benyttes af alle, man er selv ansvarlig for oprydning. Fællesarealet på loftet må kun benyttes til at tørre tøj. Cykelrummet må kun benyttes til cykler, løbehjul, barne- og klapvogne.
Der må ikke henstilles personlige ejendele på de resterende fællesarealer.

Støj/renovering

Beboerne skal i videst muligt omfang tage hensyn til de øvrige beboere. Der må ikke udvises støjende adfærd i tidsrummet 22.00-08.00. Hvis man planlægger større selskaber/arrangementer, skal de øvrige beboere adviseres inden.

Altaner

Det er ikke tilladt at benytte kulgrill på altanerne, undtaget er øverste etage, hvis det ikke generer nogen. Ved blomstervanding, rengøring og ophold på altanen skal der udvises hensyn til de øvrige beboere.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde hund. Husdyr må ikke have ophold på ejendommens indendørs fællesarealer.

 

Såfremt nærværende almindelige ordensregler overtrædes, og dette indebærer, at ejendommen må afholde ekstra ordinære udgifter, skal den ansvarlige andelshaver betale disse udgifter.

Husreglerne supplere andelsdelsforeningens vedtægter. Ved en hver tvivl går vedtægterne forud for husreglerne.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. december 2015

 

 

 

 

 

A B Ryesgade 72-74 er en lille andelsboligforening på Østerbro i København.
© 2004 - 2019 Kontakt: abryesgade7274@gmail.com